كار عملي شماره 39

عنوان: كوپلاژها

وسايل مورد نياز: ترانزيستور 2219N2 و 2905 N2- مقاومت هاي - - -- - - خازنهاي - - پتانسيومتر - سيگنال ژنراتور- مولتي متر و اسيلوسكوپ و يك عدد ترانس رابط (آبي رنگ)

مراحل كار عملي:

1)مدار شكل زير را ببنديد.

2)در حالي كه سيگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پايه هاي هر دوت ترانزيستور را به كمك ولت متر DC اندازه بگيريد.

3)سيگنال ژنراتور را روشن كرده و روي فركانس 1 و دامنه 100 تنظيم كنيد.

4)به كمك اسيلوسكوپ خروجي طبقه اول و طبقه دوم مدار را مشاهده و رسم نماييد.

5)بهره ولتاژ هر يك از طبقات مدار و بهره ولتاژ كل مدار را به دست آوريد.

6)مدار شكل زير را ببنديد.

7)در حاليكه سيگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پايه هاي مختلف هر دو ترانزيستور را به كمك ولت متر Dc اندازه بگيريد.

8)سيگنال ژنراتور را روي دامنه و فركانس تنظيم كنيد.

9)به كمك اسيلوسكوپ خروجي طبقه اول و دوم مدار را مشاهده و رسم نماييد.

10)به صورت ولتاژ كل مدار را به دست آوريد.

11)يك خازن با مقاومت (مقاومت پايداري حرارتي اميتر ترانزيستور طبقه دوم) موازي كنيد. (خازن باي پس) و به كمك اسيلوسكوپ خروجي كل مدار را مشاهده و رسم نماييد.

12)مدار شكل زير را ببنديد.

13)در حاليكه سيگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پايه هاي مختلف هر دو ترانزيستور را به كمك ولت متر Dc اندازه بگيريد. (به كمك پتانسيومتر ولتاژ كلكتور ترانزيستور منفي را روي تنظيم كنيد)

14)سيگنال ژنراتور را روي فركانس و دامنه تنظيم كنيد.

15) به كمك اسيلوسكوپ خروجي طبقه اول و دوم مدار را مشاهده و رسم نماييد.

16) بهره ولتاژ كل مدار را به دست آوريد.

17)يك خازن با مقاومت اميتر ترانزيستور مثبت موازي نماييد (مثبت خازن به خط تغذيه 24V و منفي خازن به اميتر ترازيستور وصل شده و موازي با مقاومت قرار مي گيرد.)

سپس به كمك اسيلوسكوپ خروجي كل مدار را مشاهده و رسم نماييد.

)نام هر يك از كوپلاژهاي فوق را بنويسيد.نام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

مدار ,كمك ,ولتاژ ,ترانزيستور ,ژنراتور ,سيگنال ,به كمك ,مدار را ,سيگنال ژنراتور ,را به ,را مشاهده ,سيگنال ژنراتور خاموش ,حاليكه سيگنال ژنراتور

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

melalii khavas-mavad-ghazayi raiprogerab shokufehesibs msheerin signalclinic maidaybromres diversearticles regim-laghari plastkidsgood