فهرستمطالب

عنوان صفحه

فصل 1: کرنش و فشار 1

 • کرنش مکانیکی 2
 • تداخل سنجی 9
 • روشهای فیبر نوری 13
 • گیجهای فشار 14
 • فشار گازی کم 21
 • گیجهای یونیزاسیون 23
 • استفاده از ترانسر 26

فصل 2: موقعیت ، جهت ، فاصله و حرکت 28

 • موقعیت 29
 • جهت 30
 • اندازه گیری فاصله - مقیاس وسیع 39
 • فاصله پیموده شده 41
 • سیستمهای شتاب سنج 50
 • دوران 56

فصل 3: سنسورهای دما و ترانسرهای حرارتی 68

 • گرما و دما- 69

فهرستمطالب

عنوان صفحه

 • نوار بی متال 70
 • انبساط مایع و گاز 74
 • ترموکوپلها 76
 • سنسورهای مقاومت فی 85
 • ترمیستورها 92
 • تشخیص انرژی گرمایی تابشی 99
 • آشکارسازهای پایروالکتریک 100
 • ترانسرهای حرارتی 103
 • ترانسرهای حرارتی به الکتریکی 105

فصل 4: جامدات ، مایعات و گازها 108

 • جرم و حجم 109
 • سنسورهای الکترونیک 110
 • آشکارسازهای مجاورتی 115
 • سطح مایعات 130
 • سنسورهای جریان مایع 133
 • زمان سنجی 137
 • گازها 141

فهرستمطالب

عنوان صفحه

 • ویسکوزیته (گران روی) 145

فصل 5: فرآیندها 174

 • فرآیندهای صنعتی 175
 • بررسی رفتارهای کلی فرآیندهای صنعتی 194
 • روشهای عملی تعیین تابع تبدیل فرآیندها 206

فصل 6: کنترل کننده ها 220

 • کنترل کننده ها 221
 • کنترل کننده ها از نظر انرژی محرکه 221
 • کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل 222
 • اصل کلی ایجاد عملیات در کنترل کننده ها 236
 • کنترل کننده های الکتریکی 237
 • کنترل کننده های بادی 242
 • کنترل کننده های هیدرولیکی 261
 • انتخاب کنترل کننده ها 290
 • تنظیم کنترل کننده ها 294
 • جبرانسازی در سیستمهای کنترل صنعتی 307

فصل 7: عناصر نهایی و محرک ها 319

فهرستمطالب

عنوان صفحه

شیرها 321

 • محرک ها 329
 • تثبیت کننده شیر 343
 • شیرهای مخصوص 348
 • تقویت کننده ها 353
 • مراجع 358

360 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکيدانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

کنترل ,کننده ,ها ,فصل ,صفحه ,فهرستمطالب ,کنترل کننده ,کننده ها ,عنوان صفحه ,فهرستمطالب عنوان ,ترانسرهای حرارتی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

75cat loading321 nilufaranehu baykestevi wedding-planner 1000khadamat monjimood dieselgenerator16 vallekimwest rajdburcontvod