فهرست مطالب II

عنوان صفحه

I چکیده.

فهرست مطالب. II

فرهنگ اختصارات. IV

فهرست اشکال. V

فصل 1 مشخصات تشعشعي يک آنتن. 2

1-1) مقدمه 2

1-2) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن . 2

1-3) شدت تشعشعي آنتن3

1-4) نمودارهاي تشعشعي 4

.7 HPBW 1-5) پهناي تابه نيم توان

يک آنتن 8VSWR 1-6) پهناي باند فرکانسي و

1-7) بهره جهتي آنتن .9

1-8) سمتگرايي .9

1-9) بازده تشعشعي آنتن .10

) 10g 1-10) بهره يا گين آنتن (

1-11) امپدانس ورودي آنتن .11

1- 12) قطبش موج .11

1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری.12

فصل 2- آنتن های تلفن همراه14

2-1) مقدمه.14

2-2) آنتن کوچک چيست ؟ 14

2-3) آنتن F مع و عملکرد یک آنتن تلفن همراه .15

2-4) شاسي در گوشي موبايل

2-5) آنتنهاي سيمي.

2-6) موقعيت آنتن در موبايل21

2-7) حجم آنتن23

2-8) انواع کلاسهاي آنتنهاي موبايل.26

فصل 3 - توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA 30

3-1) مقدمه30

3-2) تغييرات پورت زمين و تاثير آن روي آنتن PIFA در گوشي موبايل.30

3-3) تحليل آنتن PIFA با استفاده از مدل هاي معادل .37

3-4 ) روش تحليل عملکرد آنتن PIFA در اين پژوهش.39

3-5) شبيه سازي يک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS .40

فصل 4 - نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق44

4-1) مقدمه44

4-2) طراحي اوليه آنتن44

4-3) تبديل آنتن PIFA تک باند به دو باند49

4-4) بهينه سازي آنتن طراحي شده51

4-5)جمع بندی62

70 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

آنتن ,pifa ,يک ,تشعشعي ,مقدمه ,فصل ,آنتن pifa ,2 1 ,يک آنتن ,1 مقدمه ,44 4

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

onfile alii8 mori12 tronbilroche traderislo roniya525 creaccesversring kasbokar512 javdane lagharisaree