فهرست مطالب II

عنوان صفحه

I چکیده

فهرست مطالب II

فرهنگ اختصارات IV

فهرست اشکال. 1

فصل 1 مشخصات تشعشعي يک آنتن 5

1-1) مقدمه . 5

1-2) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن .5

1-3) شدت تشعشعي آنتن 6

1-4) نمودارهاي تشعشعي. 7

. 10 HPBW 1-5) پهناي تابه نيم توان

يک آنتن .11VSWR 1-6) پهناي باند فرکانسي و

1-7) بهره جهتي آنتن . .12

1-8) سمتگرايي .13

1-9) بازده تشعشعي آنتن . .13

) .13g 1-10) بهره يا گين آنتن (

1-11) امپدانس ورودي آنتن 14

1- 12) قطبش موج .14

1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری. .15

فصل 2- آنتن های تلفن همراه .17

2-1) مقدمه .17

2-2) آنتن کوچک چيست ؟ 17

2-3) آنتن F مع و عملکرد یک آنتن تلفن همراه . .

2-4) شاسي در گوشي موبايل 21

2-5) آنتنهاي سيمي. .22

2-6) موقعيت آنتن در موبايل .24

2-7) حجم آنتن .27

2-8) انواع کلاسهاي آنتنهاي موبايل .29

فصل 3 - توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA . .34

3-1) مقدمه .34

3-2) تغييرات پورت زمين و تاثير آن روي آنتن PIFA در گوشي موبايل. .34

3-3) تحليل آنتن PIFA با استفاده از مدل هاي معادل 41

3-4 ) روش تحليل عملکرد آنتن PIFA در اين پژوهش. 43

3-5) شبيه سازي يک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS .44

فصل 4 - نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق. 48

4-1) مقدمه. 48

4-2) طراحي اوليه آنتن. 48

4-3) تبديل آنتن PIFA تک باند به دو باند 53

4-4) بهينه سازي آنتن طراحي شده. 55

4-5)جمع بندی. 66

66 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

آنتن ,pifa ,يک ,تشعشعي ,فصل ,مقدمه ,آنتن pifa ,1 مقدمه ,يک آنتن ,34 3 ,5 1

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

baghesepdar waterpump2020 biatobegard devilishwolves tomhnson2020 postag buckmaheartre clothprintingsam vigsiokevsa manrapurcons