پيشگفتار

امروزه سيستمهاي راديويي سيار نقش مهمي در فعاليتهاي بازرگاني، تجاري، امور مراقبتي و حفاظت عمومي و زندگي روزمره عموم افراد ايفا ميrlm;كنند. اين سيستمها موجب كاهش هزينه، صرفه جويي در انرژي و افزايش راندمان در زمينهrlm;هاي مختلف مي شوند.

در ايران، نيز از سال 1992 بهرهrlm;برداري از سيستمهاي مخابرات سيار آغاز شده است. سيستم كنوني مخابرات سيار در كشورمان، سيستم GSM ( نسل دوم) ميrlm;باشد و استفاده از سيستمهاي WCDMA (نسل سوم) در آينده از جمله طرحهاي شركت مخابرات كشورمان ميrlm;باشد. با اين حال منبع جامع و مختصري از اين سيستمها و استانداردهاي مربوط در دسترس نيست.

در مورد سيستمهايي مانند GSM وCDMA و بطور كلي در هر سيستم بيrlm;سيم ديگري، شايد مشكلترين قسمت در فهم و يادگيري اوليه سيستم، وجود انبوهي از لغات انحصاري، تخصصي و فني و اختصارات ويژه اين سيستمها است.

در اين تحقيق سعي شده كه با ترجمه و گردآوري و سازماندهي و تفصيل مطالب پراكندهrlm;اي كه در كتب و مقالات مخابراتي مربوطه آمده است ( كه از جديدترين كتب و مقالات موجودميrlm;باشد)، مجموعهrlm;اي تهيه شود كه علاوه بر تشريح كامل ساختار كلي مهمترين سيستمهاي مخابرات سيار موجود، بسياري از اصطلاحات و اختصارات مربوط به اين استانداردها نيز بطور واضح بيان شوند. در اينجا، ساختار نسلهاي موبايل ( اول، دوم و سوم) و مقايسه آنها با هم و علل گرايش به سيستمهاي نسل سوم مورد بررسي قرار گرفته است و مطالعه آن ميrlm;تواند براي محققان سودمند و براي مبتديان راهrlm;گشا باشد.

205 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

مخابرات ,سيستمهاي ,سيستم ,كه ,ميrlm ,نسل ,اين سيستمها ,مخابرات سيار ,از سيستمهاي ,و مقالات ,شوند در

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

searchfuncfacfei makeup-world nano2021 bitcoin4u tlindercumscomp salartarh lica ffetxijumbeast e764 kikichat